OFF-ROAD PL MAGAZYN 4x4 | CHALLENGE&INDEPENDENCE
Search
Logo OFF-ROAD.PL magazyn 4x4

Za chwilę KONKURS !

Staruje konkurs, w którym do wygrania nie byle jakie nagrody: najnowszy zegarek G-Shock Mudman G-9300 i termoizolacyjne bidony La Playa. Rozgrywki konkursowe odbędą się na naszym profilu na facebooku, dlatego zachęcamy do polubienia naszego fan page’a i bacznego śledzenia najnowszych informacji. Poniżej publikujemy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest OFF-ROAD PL sp. j Tomasz Konik, Grzegorz Surowiec, ul. Konecznego 6/9U, 31-216 Kraków. Konkurs będzie prowadzony w obrębie fan page’a magazynu OFF-ROAD PL oraz magazynu Crossover na portalu społecznościowym Facebook.

II. Zasady konkursu

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18. roku życia. Nie mogą brać w nim udziału pracownicy OFF-Road PL sp. j Tomasz Konik, Grzegorz Surowiec.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie zamieszczone na Facebooku, na stronie OFF-ROAD PL Magazynu 4×4.

4. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na www.off-road.pl

III. Nagrody

1. Osoba, która jako pierwsza odpowie poprawnie na pytania konkursowe, otrzyma nagrodę w postaci zegarka G-Shock Mudman G-9300.

2. Nagroda zostanie przesłana kurierem w terminie 10 dni

3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika oraz za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

5. W przypadku nieskutecznego doręczenia nagroda pozostaje w posiadaniu redakcji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.

2. Przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

VI. Regulamin

1. Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie www.off-road.pl

 

...a może to też Cię zainteresuje: